درباره ما

فوق تخصص جراحي پلاستيك،زيبايي و ترميمي هستند.
ایشان در سال١٣٥٣درتهران متولدشده وتحصيلات بدوي رادرمدارس تيزهوشان بانمره عالي سپري نمودند. و نيز باكسب رتبه ي دورقمي دركنكورسراسري،وارددانشكده پزشكي شدونيزدوره تخصص وفوق تخصص خود را نيز در دانشگاه معتبر ومطرح شهيدبهشتي تهران سپري نمود وبه عنوان دانشجوي نخبه وممتازبا گرايش عمل هاي كسماتيك فارغ التحصيل گرديد.

دكتر چندين مقاله درسايت هاومجلات معتبربه ثبت رسانيده اند.دكتر دارنده اولين طرح تحقيقاتي درجهان درمورد تزريق چربي به فوليكول هاي اسكالپ مي باشد. مهارت ايشان درهر٣نوع بيني هاي استخواني وگوشتي وترميمي تحسين بسياري از اساتيدخويش رانيز برانگيخته است.

ايشان بنيان گذارچندين روش براي جراحي بيني هاي گوشتي باپوست ضخيم باتكتيك ازبين بردن حافظه پوست ميباشند،ازايشان ميتوان يكي ازبهترين جراحان بيني درتهران نام برد.

خدمات:

  • جراحي زيبايي بيني هاي گوشتي،استخواني ترميمي
  • پيكرتراشي(پروتز سينه،
  • ماموپلاستي،ابدومينوپلاستي،ليپوماتيك)
  • تزريق ژل وبوتاكس